Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Хамгийн царайлаг эрэгтэй жүжигчин | Хариу гарлаа
 • Хамгийн царайлаг эрэгтэй жүжигчин | Хариу гарлаа 1 CommentsÄîáàâèë Guest  12.00 PM (2013-01-15)


  1-р сарын 10-аас 15-ийг хүртэл таван хоногийн хугацаатай хамгийн царайлаг эрэгтэй жүжигчин санал асуулгыг эхлүүлж байсан. Санал асуулгад нийт 500 гаруй хүн оролцсон байна.

  Үр дүнг доор графикаар үзүүлж байна
  ( Эхний 7-н байр )  90 хүний саналаар тэргүүлсэн Жүжигчин Lee Min Ho-гийн товч танилцуулга болоод зарим зургуудаас хүргэж байна.


  Танилцуулга

  • Нэр: Lee Min-Ho
  • Төрсөн өдөр: June 22, 1987
  • Төрсөн газар: Өмнөд солонгос
  • Өндөр: 187 cm.
  • Жин: 71 kg.
  • Цусны бүлэг: A
  • Twitter: @actorleeminho

  Кино

  • Our School's E.T. | Woolhakgyo ET (2008) - Oh Sang-Hoon
  • Public Enemy Returns (2008)

  Тоглосон Драма

  • Faith | Shinui (SBS / 2012) - General Choi Young
  • City Hunter | Siti Hyunteo (SBS / 2011) - Lee Yun-Seong
  • Personal Taste | Gaeinui Chwihyang (MBC / 2010) - Jeon Jin-Ho
  • Boys Over Flowers (KBS2 / 2009) - Koo Jun-Pyo
  • But I Don't Know too (MBC / 2008) - Min Wook Gi
  • I am Sam | Ayi em saem (KBS2 / 2007) - Heo Mo-Se
  • Mackerel Run | Dalryeora Godeungeo (SBS / 2007) - Cha Gong-Chan
  • Secret Campus | Bimilui Kyojeong (EBS / 2006) - Park Doo Hyun
  • Recipe of Love (MBC / 2005)
  • Sharp 1 (KBS2 / 2003)
  • Romance | Romangseu (MBC / 2002) - troubled student taught by Kim Chae-Won (only spoke 1 line)

  Шагнал

  • 2012 SBS Drama Awards - December 31, 2012
   • Шилдэг жүжигчин (mini series) ("Faith")
   • Ten Star Award ("Faith")
  • 2011 SBS Drama Awards - December 31, 2011
   • Best Actor (drama special) ("City Hunter")
   • Best Netizen Award ("City Hunter")
   • Ten Star Award ("City Hunter")


  http://en.korea.com/files/2012/08/20120821150410571.jpg

  http://upload.enewsworld.net/News/Contents/89019398.jpg

  http://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-snc6/c0.0.403.403/p403x403/734919_575476285801357_752595723_n.jpg

  http://onekpop.com/i/city-hunter-lee-min-hos-popularity-in-china-continues_syeli_1.jpg

  http://onekpop.com/i/video-lee-minho-unveiled-another-new-cf-for-innisfree_nv-on_0.jpg

  http://img.ohkpop.com/2012/11/18/Xf29QN75.jpg

  http://fashiontrend2013.com/wp-content/uploads/2012/09/lee-min-ho-haircut.jpg

  http://couchkimchi.files.wordpress.com/2012/11/005atstardecember.jpg?w=440&h=240&crop=1

  Удахгүй хамгийн хөөрхөн эмэгтэй жүжигчин санал асуулга эхлэнэ...

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-01-15) Ïðîñìîòðîâ: 1500 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: armani annyo

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 182.160.3.123  |  Огноо: (2013-01-15)

  (arma) | 2013-01-15 | Мягмар|4.27 PM
  oooooo mnai joowon

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû