Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü K-pop-ийн хамгийн том 3 гэр бүл
 • K-pop-ийн хамгийн том 3 гэр бүл 0 CommentsÄîáàâèë Guest  6.18 PM (2013-04-07)

  JYP Entertainment-ийн гэр бүлийн хувьд black-suit жанараар зургаа авхуулсан байна. 2AM, 2PM, Wonder Girls, miss A, San E, болон J.Y. Park өөрөө бүгд хар өнгөөр дагнажээ. Олон хүмүүс 2PM хамтлагийн гишүүн Wooyoung-г байхгүй байгаад ихэд гайхаж байсан боловч баруун дээд хэсэгт эмэгтэй хүний даашинз өмсөн авхуулжээ.

  SM Entertainment-ийн гэр бүлийн зураг нь ягаан өнгөөр дагнажээ, гишүүдийн хувцасны хувьд хар болон цагаа, мөн цэнхэр болон ягаан өнгийг хослуулжээ. Тэд үнэхээр том гэр бүл бөгөөд өнөр бүлийн төлөөлөл болох Girl’s Generation болон Super Junior юм. Мэдээж хэрэг TVXQ, EXO, SHINee, f(x), BoA, TRAX болон бусад гишүүд багтана.

  YG Entertainment-н гэр бүлийн зураг хар цагаан чөлөөт хэв маягийг агуулжээ. Уг гэр бүлд Se7en, Tablo, Big Bang, болон 2NE1 багтдаг билээ. Тэд бүгд jackets өмссөн байсан бөгөөд нилээд style-ийг харуулж чадсан хэмээн дүгнэсэн байна.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-07) Ïðîñìîòðîâ: 891 | Ðåéòèíã: 4.2/4
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû