Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü K-pop-д зориулсан тоглолтын цогцолбор баригдана
 • K-pop-д зориулсан тоглолтын цогцолбор баригдана 0 CommentsÄîáàâèë Guest  10.55 PM (2013-02-08)

  Дэлхий даяар Солонгос дуу хөгжим ихээрээ тархаж олон хүүхэд залуус Солонгос дуучдын дууг үнэлж сонсож байгаатай холбогдуулсан Солонгосын Соёл Урлагийн яамнаас K-POP-д  зориулсан концертийн танхим бүхий тусгай цогцолборыг барина хэмээн өнгөрсөн жил мэдээлж байсан билээ. Тэгвэл өнөөдөр уг цогцолбор Кёнгиду, Гуаянг хотод 15 000 хүний  их танхим , 2000 хүний суудалтай бага танхим болон бусад мини өрөө тасалгаануудтайгаар баригдахаар төлөвлөгдөж бэлэн болсон   тухай тус яамнаас мэдээллээ.

  Зөвхөн орчин үеийн дуу хөгжимөөс гадна  бүх төрлийн урлагийн тоглолт тасралтгүй болж байх уг цогцолбор нь хүлээх , сургалт, бэлтгэх , амрах гээд олон зориулалтын өрөөтэй байх ба  цогцолборын эргэн тойронг сайтар тохижуулсан цэцэрлэгт хүрээлэнг байгуулж гадаад дотоодын жуулчид сэтгэл хангалуун тоглолт үзээд буцаж байхаар  бүтээх юм байна.



  http://i2.media.daumcdn.net/photo-media/201209/25/kukminilbo/20120925221005174.jpg

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-08) Ïðîñìîòðîâ: 446 | Ðåéòèíã: 5.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?



Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû