Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü JYP-ийн 10-дахь сонгон шалгаруулалт
 • JYP-ийн 10-дахь сонгон шалгаруулалт 1 CommentsÄîáàâèë Guest  10.23 AM (2012-12-29)


  Шинэ одуудыг гаргахын тулд JYP Ent 10 дахь албан ёсны сонгон шалгаруулалтаа Солонгос улсад явуулхаар болжээ. Оролцогчид эхлээд Daum сайт дээр өөрсдийн бичлгээ тавих бөгөөд тэнцэх юм бол дараагийн шатанд орох юм байна. 2дахь шалгаруулалт нь Бусан хотын Dongju коллежид 1-р сарын 5нд болох бөгөөд мөн 1-р сарын 19, 20нд JYP-ийн Сөүл дэхь төв дээр болох юм байна. Хамгийн сүүлийн шалгаруулалт нь 2-р сарын 24нд болох бөгөөд энэ үед ялагчаа тодруулах юм байна. Мөн энэ удаагийн тэмцээний онцлог нь 'JYPass' гэх зүйл байх бөгөөд нэгдүгээр шатнаас хамгийн авъяслаг нэг хүнийг сонгоод сүүлийн шат хүртэл нь  түүнийг шүүгчдээр шүүлгэхгүйгээр тэнцүүлэх юм байна.


  By: http://sshem58.blogspot.com/
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-12-29) Ïðîñìîòðîâ: 565 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 5.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: armani annyo

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 124.158.70.88  |  Огноо: (2012-12-29)

  (arma) | 2012-12-29 | Бямба|3.18 PM
  hooo goe umaa
  JYP.aas garsn hamtlag um jn esto sn hamtlg bloh bhdaa

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû