Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Jiyeon-ы хүүхэд насны мөрөөдөл
 • Jiyeon-ы хүүхэд насны мөрөөдөл 0 CommentsÄîáàâèë Guest  1.32 AM (2013-04-14)

  http://img.ohkpop.com/2012/07/14/rx17Ds59.jpg


  T-Ara Jiyeon KBS "Star Life Theater нэвтрүүлэгт оролцох үеэрээ өөрийн бага насны мөрөөдөлөө ярьсан байна.  Jiyeon "Би хүүхэд байхдаа Taekwondo -д үнэхээр их дуртай байсан.Тэгээд нэг л өдөр Taekwondo-ын мастер болохыг хүсдэг байсан " гэжээ.Хөтлөгч Jiyeon-оос Яагаад   Taekwondo-ын мастер биш харин дуучин болохоор шийдсэн талаар асуухад тэрээр:

  -"Би телевизээр олон ангит кино үзэж байгаад өөрийгөө кинонд тоглож байхыг харахыг их хүссэн.Тэгээд л Жүжигчны дамжаанд явж эхэлсэн. Хэсэг хугацааны дараа миний явж байсан дамжаатай хамтарч ажилладаг байсан агентлаг хамтлагийн дуучнаар дебют хийх санал тавьсан.Үүнийг би ховорхон тохиох аз завшаан гэж боддог". гэж хариулсан байна.
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-14) Ïðîñìîòðîâ: 632 | Ðåéòèíã: 5.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû