Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Jiyeon-ий модель ахын тухай товч мэдээлэл
 • Jiyeon-ий модель ахын тухай товч мэдээлэл 0 CommentsÄîáàâèë Guest  1.51 PM (2013-02-27)

  Түүний модель-н нэр хүнд нь NohHongChul.com гэх интернэт эрэгтэй хувцасны дэлгүүрийн модель-оор ажилласанаас эхэлсэн ба Park Hyo Joon Jiyeon-ий ах байсан гэдэг нь үүний дараа тэдний хамтдаа авхуулсан зураг twitter-с олдоход илэрчээ.

  Park Hyo Joon  180см өндөр ба маш цэвэрхэн арьстай мөн маш загварлаг хувцасладаг болохоор түүний байгаа байдал нь *Flower boy*-н бүх шалгуурт тэнцмээр гэнээ. Мөн тэр хэлэхдээ:

  Би модель Park Hyo Joon гэж биш Jiyeon-ий ах Park Hyo Joon гэж дуудулахдаа бага зэрэг стресс-д ордог байсан ба одоо бол дүү бид 2-н аль шилдэг , илүү нэр алдартайгаар нь дуудах зүйн хэрэг гэж боддог. Мөн тэрээр ганцхан модель-оор ажиллахгүй өөр чиглэлд амжилт гаргахын төлөө хичээж ажиллаж байгаа магадгүй ирээдүйд дуучин болохоор гэж хэлжээ.

  Харин netizens түүний талаар:

  Тэр үнэхээр idol-д байхаар төгс царайтай учраас  нэг хамтлагт дебут хийх ёстой, тэд яг л Kim tae hee ба түүний дүү шиг алдартай эгч дүүс шиг болох байхдаа, тэд дэндүү адилхан юмаа зэрэг сэтгэгдлүүдийг бичжээ.

  Мөн нэг зүйлийг нэмж хэлэхэд түүнийг одоо дөнгөж 20 тай гэж бичсэн байх юм. Jiyeon бас 20-тай биздээ Ахынх нь яг төрсөн он сар нь бичигдээгүй байна...

  Түүний зургуудаас…..


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-27) Ïðîñìîòðîâ: 949 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû