Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Jiyeon, Hwayoung-ийг алагдсан гэж бусдад тараасан нейтизен цагдаад баригдлаа
 • Jiyeon, Hwayoung-ийг алагдсан гэж бусдад тараасан нейтизен цагдаад баригдлаа 1 CommentsÄîáàâèë Guest  3.41 PM (2012-12-28)


  T-ara хамтлагийн дээрлхэлтийн талаарх асуудлын үеээр нэг хүн нетд өөрийгөө T-ara-ийн арын бүжигчин байсан гээд бэлтгэлийн үеээр жижигхэн алдааны төлөө Jiyeon Hwayoung-ийг алгадсан гэж бичсэн. Үүнийг тэр үед нь ССМ худлаа гэж мэдээлэлсэн. Харин энэ нейтизен Ганнам дүүргийн цагдаагийн газар баригджээ. Гэсэн ч энэ нейтизен өөрийгөө зүгээр л хүний хэлсэн зүйлийг тараасан түүнээс биш тэр нийтлэлийг бичээгүй гэсэн байна. Цагдаагийн газраас "Тэр үед Hwayoung дээрлхүүлдэг байсан талаар олон зүйлс гарч бас яг жинхэнэ нийтлэл нь устгагдсан байсан учраас мөрдхөд их цаг орлоо. Бид энэ нийтлэлийг бичсэн жинхэнэ эзнийг барьж чадсангүй. Мөрдлөг үргэлжилж байгаа болхоор илүү мэдээлэл өгж чадахгүй нь ээ.Арын бүжигчин байсан гэдэг нь худлаа ч бай үнэн ч бай энэ хамтлагийн нэр төрийг бууруулсан хэрэгт орж байгаа юм" гэжээ.  By
  : http://sshem58.blogspot.com/
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-12-28) Ïðîñìîòðîâ: 686 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: mb

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 180.235.163.10  |  Огноо: (2012-12-29)

  () | 2012-12-29 | Бямба|12.12 PM
  taragin buh tsomog zarna 99884100 zalga

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû