Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Японд хамгийн нэр хүндтэй 300 Idol
 • Японд хамгийн нэр хүндтэй 300 Idol 0 CommentsÄîáàâèë Guest  0.01 AM (2013-06-13)

  Японд хамгийн алдартай 300 Idol-ыг танилцуулж байна...
  1. Max Changmin (TVXQ)

  2. U-Know Yunho (TVXQ)

  3. Onew (SHINee)

  4. Jonghyun (SHINee)

  5. Hero Jaejoong (JYJ)

  6. Minho (SHINee)

  7. Key (SHINee)

  8. Taemin (SHINee)

  9. Youngmin (Boyfriend)

  10. Kwangmin (Boyfriend)

  11. Victoria (f(x))

  12. Xiah Junsu (JYJ)

  13. Yoona (Girls’ Generation)

  14. Micky Yoochun (JYJ)

  15. Heo Young Saeng (SS501)

  16. Hongki (FT Island)

  17. Sunny (Girls’ Generation)

  18. Yonghwa (CN Blue)

  19. Minwoo (Boyfriend)

  20. Seunghyun (FT Island)

  21. L (Infinite)

  22. Nichkhun (2PM)

  23. Taeyeon (Girls’ Generation)

  24. Eunhyuk (Super Junior)

  25. Kim Hyun Joong (SS501)

  26. Woohyun (Infinite)

  27. Yesung (Super Junior)

  28. Jeongmin (Boyfriend)

  29. Donghyun (Boyfriend)

  30. Sungyeol (Infinite)

  31. Sungjong (Infinite)

  32. Sunggyu (Infinite)

  33. Hoya (Infinite)

  34. Dongwoo (Infinite)

  35. Kyuhyun (Super Junior)

  36. Taecyeon (2PM)

  37. Jaejin (FT Island)

  38. Krystal (f(x))

  39. Jinyoung (B1A4)

  40. Gongchan (B1A4)

  41. Donghae (Super Junior)

  42. Jonghun (FT Island)

  43. Minhwan (FT Island)

  44. Kim Kyu Jong (SS501)

  45. Sulli (f(x))

  46. Leeteuk (Super Junior)

  47. Heechul (Super Junior)

  48. Jiyeon (T-ara)

  49. Suzy (Miss A)

  50. Sungmin (Super Junior)

  51. Kevin (U-Kiss)

  52. Jessica (Girls’ Generation)

  53. Wooyoung (2PM)

  54. Seungyeon (KARA)

  55. Jiyoung (KARA)

  56. CNU (B1A4)

  57. Amber (f(x))

  58. Hyunseong (Boyfriend)

  59. Kikwang (Beast)

  60. Baro (B1A4)

  61. Sandeul (B1A4)

  62. Junho (2PM)

  63. Hara (KARA)

  64. Yoseob (Beast)

  65. L. Joe (Teen Top)

  66. Chunji (Teen Top)

  67. Eunjung (T-ara)

  68. Yoonhak (Supernova)

  69. Chansung (2PM)

  70. Junsu (2PM)

  71. Gyuri (KARA)

  72. Nicole (KARA)

  73. Hyunseung (Beast)

  74. Zelo (B.A.P.)

  75. Tiffany (Girls’ Generation)

  76. Luna (f(x))

  77. G-Dragon (Big Bang)

  78. Daehyun (B.A.P.)

  79. Qri (T-ara)

  80. Hyomin (T-ara)

  81. Sooyoung (Girls’ Generation)

  82. Seohyun (Girls’ Generation)

  83. Hyosung (Secret)

  84. Hyuna (4Minute)

  85. Kahi (After School)

  86. Sunhwa (Secret)

  87. Jonghyun (CN Blue)

  88. Jisook (Rainbow)

  89. Jieun (Secret)

  90. Lee Joon (MBLAQ)

  91. Minhyuk (CN Blue)

  92. Jungshin (CN Blue)

  93. Boram (T-ara)

  94. Soyeon (T-ara)

  95. Jaekyung (Rainbow)

  96. Kim Hyung Jun (SS501)

  97. Woori (Rainbow)

  98. Nana (After School)

  99. Kai (EXO)

  100. TOP (Big Bang)

  *********************************************************************

  101. Eunji (A Pink)

  102. Naeun (A Pink)

  103. Dara (2NE1)

  104. Ryeowook (Super Junior)

  105. Dongho (U-Kiss)

  106. UEE (After School)

  107. Niel (Teen Top)

  108. Park Bom (2NE1)

  109. Bang Yong Guk (B.A.P.)

  110. Yuri (Girls’ Generation)

  111. G.O. (MBLAQ)

  112. Thunder (MBLAQ)

  113. Karam (The BOSS)

  114. Kiseop (U-Kiss)

  115. Mir (MBLAQ)

  116. Seungho (MBLAQ)

  117. Doojoon (Beast)

  118. Sungmo (Supernova)

  119. Chanyeol (EXO)

  120. Hwayoung (T-ara)

  121. Ghun (X-5)

  122. Siwon (Super Junior)

  123. Bora (Sistar)

  124. Narsha (Brown Eyed Girls)

  125. Miryo (Brown Eyed Girls)

  126. Ga-In (Brown Eyed Girls)

  127. Sungje (Supernova)

  128. Seyong (MYNAME)

  129. Chorong (A Pink)

  130. Jea (Brown Eyed Girls)

  131. Park Jung Min (SS501)

  132. Bomi (A Pink)

  133. Gunwoo (MYNAME)

  134. Jun-Q (MYNAME)

  135. CL (2NE1)

  136. Chaejin (MYNAME)

  137. Hyoyeon (Girls’ Generation)

  138. Himchan (B.A.P.)

  139. Luhan (EXO)

  140. Insoo (MYNAME)

  141. Yubin (Wonder Girls)

  142. Sehun (EXO)

  143. Haewon (X-5)

  144. Hyunyoung (Rainbow)

  145. Hyorin (Sistar)

  146. Dongwoon (Beast)

  147. Junhyung (Beast)

  148. Jay (TRAX)

  149. Eli (U-Kiss)

  150. Soohyun (U-Kiss)

  151. Changjo (Teen Top)

  152. Sangwoo (Code-V)

  153. Geonil (Supernova)

  154. Jooyeon (After School)

  155. Noeul (Rainbow)

  156. Jaehyo (Block B)

  157. Seungah (Rainbow)

  158. Yoonhye (Rainbow)

  159. Serri (Dalshabet)

  160. Jokwon (2AM)

  161. Hyungsik (ZE:A)

  162. Seungri (Big Bang)

  163. Zico (Block B)

  164. Baekhyun (EXO)

  165. Zinger (Secret)

  166. Ricky (Teen Top)

  167. Hoon (U-Kiss)

  168. AJ (U-Kiss)

  169. Mika (The BOSS)

  170. Injun (The BOSS)

  171. Jongup (B.A.P.)

  172. Tao (EXO)

  173. C.A.P. (Teen Top)

  174. Min (Miss A)

  175. Namjoo (A Pink)

  176. Jia (Miss A)

  177. Fei (Miss A)

  178. Hyunmin (The BOSS)

  179. U-Kwon (Block B)

  180. Siwan (ZE:A)

  181. Kwangsoo (Supernova)

  182. Youngjae (B.A.P.)

  183. Jihyuk (Supernova)

  184. T-ae (RaNia)

  185. Hanbyul (LEDApple)

  186. Kwanghee (ZE:A)

  187. Minzy (2NE1)

  188. Riko (RaNia)

  189. Dasom (Sistar)

  190. Lay (EXO)

  191. Dongjun (ZE:A)

  192. Subin (Dalshabet)

  193. Haemin (KINO)

  194. Jiyul (Dalshabet)

  195. Sol (Code-V)

  196. Daesung (Big Bang)

  197. Taeyang (Big Bang)

  198. Gayoon (4Minute)

  199. Jiyoon (4Minute)

  200. Jinwoon (2AM)

  *********************************************************************

  201. Saem (RaNia)

  202. Lizzy (After School)

  203. Hyeri (Girl’s Day)

  204. Raina (After School)

  205. Di (RaNia)

  206. Jihyun (4Minute)

  207. Sohyun (4Minute)

  208. Minah (Girl’s Day)

  209. Minwoo (ZE:A)

  210. Yejun (F.Cuz)

  211. Sohee (Wonder Girls)

  212. Rui (Code-V)

  213. Naro (Code-V)

  214. Shindong (Super Junior)

  215. Junyoung (ZE:A)

  216. Xia (RaNia)

  217. Jooyi (RaNia)

  218. Jungah (After School)

  219. Taeil (Block B)

  220. Ren (NU’EST)

  221. P.O. (Block B)

  222. B-Bomb (Block B)

  223. Kwangyeon (LEDApple)

  224. Jihae (Girl’s Day)

  225. Kyung (Block B)

  226. Soyou (Sistar)

  227.  Haeri (Davichi)

  228.  E-young (After School)

  229. Jaewon (Code-V)

  230. Taefung (X-5)

  231. Minkyung (Davichi)

  232. Zin (X-5)

  233. Sojin (Girl’s Day)

  234. Juhyun (SPICA)

  235. Jiwon (SPICA)

  236. Sulhu (X-5)

  237. Kibum (Super Junior)

  238. Ayoung (Dalshabet)

  239. Seulong (2AM)

  240. Yura (Girl’s Day)

  241. Ann J (C-REAL)

  242. Yookyung (A Pink)

  243. Hayoung (A Pink)

  244. Narae (SPICA)

  245. Sui (Chi Chi)

  246. Kim Boa (SPICA)

  247. Hangeng (Super Junior)

  248. Bohyung (SPICA)

  249. Minhyun (NU’EST)

  250. JR (NU’EST)

  251. Hyewon (5Dolls)

  252. Kangnam (M.I.B.)

  253. Taehun (ZE:A)

  254. Inseok (SHU-I)

  255. Heechul (ZE:A)

  256. Hanbang (SMASH)

  257. Kevin (ZE:A)

  258. Viki (Dalshabet)

  259. Hyemi (Nine Muses)

  260. Gaeun (Dalshabet)

  261. Hero (SMASH)

  262. Kangin (Super Junior)

  263. D.O. (EXO)

  264. Jerry (SMASH)

  265. Naru (SMASH)

  266. Changmin (2AM)

  267. Chanmi (5Dolls)

  268. Suho (EXO)

  269. Tia (ChoColat)

  270. Kris (EXO)

  271. Aoora (Double A)

  272. Woosang (Double A)

  273. Kimchi (Double A)

  274. Hyoyoung (5Dolls)

  275. Chen (EXO)

  276. Xiumin (EXO)

  277. Kyumin (LEDApple)

  278. Eunji (Nine Muses)

  279. Jubi (Sunny Hill)

  280. World (SMASH)

  281. Minha (Nine Muses)

  282. Changhyun (SHU-I)

  283. Sunye (Wonder Girls)

  284. Hoik (Double A)

   285. Hyuna (Nine Muses)

  286. Hyungjun (SHU-I)

  287. Minho (SHU-I)

  288. Sera (Nine Muses)

  289. Juwon (Double A)

  290. Hani (EXID)

  291. Yenny (Wonder Girls)

  292. Seungah (Sunny Hill)

  293. Kan (F.Cuz)

  294. Chemi (C-REAL)

  295. Hyerim (Wonder Girls)

  296. Howon (HITT)

  297. Effie (C-REAL)

  298. Joy (RaNia)

  299. Lenny (C-REAL)

  300. Leesem (Nine Muses)


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-06-13) Ïðîñìîòðîâ: 868 | Ðåéòèíã: 3.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû