Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü IU-ийн тоглосон шинэ драма Хойд Солонгост алдартай байна
 • IU-ийн тоглосон шинэ драма Хойд Солонгост алдартай байна 0 CommentsÄîáàâèë Guest  3.44 PM (2013-04-05)

  IU-ийн гол дүрд нь тоглосон KBS-ийн шинэ драма болох "You’re The Best Lee Soon Shin” Хойд Солонгост их алдартай байна.

  Хойд Солонгосийн энэ кинонд дуртай байгааг 4р сарын 2нд тэдэнтэй холбоотой байгуулга болон хотын захиргааны зарим хүмүүсээс сонссон юм.

  Тэдний нэг нь: "Энэхүү кинон манай улс орныг эзлэж буй солонгос давалгааны гол жишээ нь юм. Ий Сүн Шин-ий дүрд тоглож байгаа жүжигчинг бид сайн танина. "

  A Story компанийн ажилтан: "Киног Хойд Солонгост алдартай байгааг сонсоод жүжигчдийн бүрэлдэхүүн үнэхээр их баярласан. IU өөрийн дүрээ гайхалтай гаргаж байгаа, энэ кино болон жүжигчдийн жүжиг, хүмүүсийн зүрх сэтгэлд хүрнэ гэж найдаж байна.”

  Өмнөд Солонгосийн бүх бичлэг болон баримтууд маш том хамгаалалтанд байдаг ч, Хойд Солонгосийн залуучуудийн дунд энэ нь нилээн ихээр тархсан юм.

  Хойд Солонгосийн 300 иргэнээс авсан судалгааны үндсэн нь дээр, тэд солонгос кино, ном болон дууг маш ихээр сонирхож байгаа юм байна.  By: http://mongolianiu.wordpress.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-05) Ïðîñìîòðîâ: 756 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû