Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü IU-гийн дуу оруулалтаасаа авсан мөнгө хэтэрхий их байсан уу?
 • IU-гийн дуу оруулалтаасаа авсан мөнгө хэтэрхий их байсан уу? 0 CommentsÄîáàâèë Guest  1.08 AM (2013-03-03)
  image

  Дуучин IU Sammy’s adventure 2 кинонд дуу оруулсан билээ. Тэгвэл тэрээр дуу оруулсныхаа хөлс болгож 100 сая вон (92мянган доллар) авсан байна. Энэ нь дундаж хэмжээнээс ойролцоогоор 50 дахин их байгаа юм байна. Жинхэнэ дуу оруулагчид дуу оруулаад 2 сая вон ихдээ л 5 сая вон авдаг.


  IU-г уг кинонд дуу оруулна гэсэн мэдээний дараа кино 1 саяас илүү үзэгчтэй болсон. Энэ нь мэдээж IU-гийн тусламжтайгаар өссөн. Тийм ч болохоор тэр 100 сая вон авсан байх гэж хэлэх хүмүүс олон байх. Гэхдээ хэрвээ idol-ууд кинонд дуу оруулвал жинхэнэ дуу оруулагчид шууд л түлхэгддэг. Бас тэд дуу оруулах ажлыг тийм ч их хийдэггүй болохоор асуудал болох нь олонтаа. Тэднийх жинхэнэ дуу оруулагчдыг бодвол сайн болж чаддаггүй гэсэн байна.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-03) Ïðîñìîòðîâ: 550 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû