Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü IU: Би одооноос ийм үнэтэй бэлэг авбал эелдгээр буцаах болно
 • IU: Би одооноос ийм үнэтэй бэлэг авбал эелдгээр буцаах болно 0 CommentsÄîáàâèë Guest  9.56 PM (2013-05-25)


  Тэрээр өөрийнхөө төрсөн өдрийн бэлгийн тухай fan-үүддээ сануулжээ.

  IU бичихдээ "Би гэртээ ирээд бэлгээ задалж үзээд маш их гайхлаа. Та нар хэтэрхий их мөнгө зарлагаджээ. Би ийм үнэтэй зүйлийг яаж хэрэглэхээ ч мэдэхгүй. Үүнийг харваас л үнэтэй гэдэг нь мэдэгдэж байна. Би баярлаж байна. Гэхдээ энэ бэлгийг харахад сэтгэл жаахан эвгүй байна. Би одооноос ийм үнэтэй бэлэг авбал эелдгээр буцаах болноо” гэжээ.
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-05-25) Ïðîñìîòðîâ: 693 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû