Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü IU: Би англиар ярьж чаддаггүй яагаад гэвэл би солонгос хэлэнд дэндүү их хайртай
 • IU: Би англиар ярьж чаддаггүй яагаад гэвэл би солонгос хэлэнд дэндүү их хайртай 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.24 PM (2013-04-08)

  IU "Хангыль (солонгос цагаан толгой) тунхагласны өдөр” солонгос хэлэнд ямар их хайртайгаа харууллаа.

  Өнгөрөгч оны 10-р сарын 9-нд Твиттер дээрээ : "Би англиар ярьж чаддаггүй яагаад гэвэл би солонгос хэлэнд дэндүү их хайртай. Би Хангыль-д хайртай”.

  Нетизенчууд : "IU, чи Хангыль тунхагалсны өдрийг мартаагүйн маш сайн байна шүү”, "Би ч гэсэн солонгос хэлэндээ дэндүү их хайртай тийм болхоор би англиар ярьдаггүй”, "IU инээдтэй шүү”.

  10-р сарын 9-нд Солонгосчууд Хангыль үүссэний 566 жилийг тэмдэглэсэн юм.  By
  : http://mongolianiu.wordpress.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-08) Ïðîñìîòðîâ: 569 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû