Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Жүжигчин Lee Jun Ki ядуу хүмүүст 10 тонн будаа хандивллаа
 • Жүжигчин Lee Jun Ki ядуу хүмүүст 10 тонн будаа хандивллаа 0 CommentsÄîáàâèë Guest  9.47 PM (2012-08-15)
  http://kpopfever.com/wp-content/uploads/2012/08/lee_jun_ki_arang_press_conference_120810_01.jpg

  Цэргээс халагдаад удаагүй байгаа Жүжигчин Lee Jun Ki 'Arang The Magistrate' хэмээх түүхэн драма-ийн гол дүрд тоглож байгаа билээ. Тэгвэл түүний Түүнд Тайланд, Солонгос, Хятад, Япон, Сингапур, Малайз зэрэг улсын фенүүдээс нь 10 тонн цуглажээ. Энэхүү 10 тонн будааг Жүжигчин Lee Jun Ki амьдралын боломжгүй ядуу хүмүүс хандивлахаар болсон байна. 10 тонн будаа нь нийт 86,000 мянган хүний хэрэгцээг хангаж байгаа юм...

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-08-15) Ïðîñìîòðîâ: 716 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  burtuu_0602
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû