Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü INFINITE ашиглагдаагүй subunit хамтлагаа танилцууллаа
 • INFINITE ашиглагдаагүй subunit хамтлагаа танилцууллаа 0 CommentsÄîáàâèë Guest  4.55 PM (2013-03-30)


  Гишүүд дурджээ” INFINITE-H саб хамтлаг мөн соло уран бүтээл, үйл ажиллагаанууд гээд манай хэд завгүй ажлын хувиартай байсан” гээд

  Sungyeol, Sungjong, Woohyun гурав луу хандахад.

  Sungyeol, Sungjong, Woohyun гурав ”Бид гурваас бусад нь их завгүй байсан. Бид гурвын ажлын хуваарь идэх, унтах, бэлтгэл, ахиад унтах байсан. Бид comeback хийхээ тэсэн ядан хүлээж байсан” гэж тайлбарлажээ.

  Мөн энэ нэвтрүүлэг дээр Инфинитийин гишүүд маань чадварынхаа тухай ярьжээ.”Тэд манай гишүүн бүр 5 секундэд камерны өмнө дуулж чадна” гэжээ.

  Мөн Sungjong, Woohyun, Sungyeol, Sunggyu өөрсдийнхөө сэтгэл татам байдлыг харуулсан гэнэ. Гэхдээ L харуулаагүй гэнэ.Тэрээр” Миний өөрөөрөө байгаа төрх минь үүнд хангалттай. Энэ миний сэтгэл татам зүйл болж үлдсэн гэжээ."
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: okojo (2013-03-30) Ïðîñìîòðîâ: 616 | Ðåéòèíã: 3.0/4
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû