Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü ‘Good Morning’-оос хамгийн баян 5 Idol-ийг тодруулжээ
 • ‘Good Morning’-оос хамгийн баян 5 Idol-ийг тодруулжээ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  9.04 PM (2013-02-19)

  http://en.korea.com/files/2013/02/2013021815040250864_1.jpg

  SBS‘ ‘Good Morning‘ хөгжмийн байгууллага дэх айдолуудаас хамгийн баян 5 айдолыг тодруулжээ.


  Siwon хамгийн эхэнд бичигдсэн ба тэрээр Super Junior-ийн гишүүдээс хамгийн их орлого олдог мөн тэдний гэр бүл ч баян хүмүүс байдаг байна.‘Radio Star‘ дээр, Leeteuk өмнө нь, "Siwon бүх айдолуудаас хамгийн баян нь .Super Junior-ийн гишүүдэд ямар нэгэн зүйл болоход Siwon үргэлж, ‘Би зохицуулнаа‘ гэж хэлдэг.” гэж байсан.Мөн тэрээр ‘Strong Heart-д,’ "Siwon 2011 онд Super Junior-ийн гишүүдийн орлогоороо 1т жагссан.Тэр Тайланд,Хятад,Тайван гэх орнуудад маш олон CF-д тоглодог болохоор бид нар гүйцэж чадахгүй.” гэжээ.

  Тэгэхэд Eunhyuk "Бид нар хэдэн ч төгрөг яаж ч олсон бай үргэлж Siwon-ы олсноос бага байдаг.” гэж хэлж байсан удаатай.

  Siwon-ы араас JYJ Junsu 2т, KARA хамтлагийн Hara 3т, BoA 4т харин Big Bang G-Dragon 5-р байранд тус тус жагсжээ.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-19) Ïðîñìîòðîâ: 551 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû