Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Гоо сайханы эмч нарын гаргасан хамгийн сайхан царай
 • Гоо сайханы эмч нарын гаргасан хамгийн сайхан царай 0 CommentsÄîáàâèë Guest  8.51 PM (2013-02-11)

  34107

  Гоо сайхны мэс засалчдийн хувьд хамгийн сайхан царайг тэд 4 алдартаны зургийг хольсоноор гаргаж ирсэн байна.

  Мэдээж энэ зурагнаас Хара-гийн нүүр, Хюна-гийн нүд, Ий Минжүн-ы хамар, Юү Энхие-ийн уруул зэргийг хамгийн сайхан гэж боддог учраас тэд энэ бүхнийг нийлүүлсэн байна.

  Гоо сайхны мэс засалч хэлэхдээ "ХҮмүүс иймэрхүү царай төрхтэй болохыг их хүсдэг. Гэхдээ хөөрхөн царайнаас илүү V хэлбэрийг чухал гэдгийг бас ойлгосон байдаг. Тиймээс бид нүүрний зөв төрх хамар нүд зэргийг хольж үзсэн. Нийлүүлсэн зургууд хоорондоо их зохицсон байсан. энэ бол хагийн зөв сайхан нүүрний хэлбэр төрх ” гэсэн байна.

  Мэдээж эмэгтэй хүн болгон хөөрхөн байхыг хүсдэг. Гэхдээ мэдээж байгалаас заяасан төрхөөрөө байх нь өөрийнх нь хувьд ч бусдын хувьд ч хамгийн чухал зүйл. Харин дээрх зургийг харвал хамгийн ойр очих царай нь Хара л юмуу даа гэхдээ мэдээж харахад ялгарч харагдаж байна.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-11) Ïðîñìîòðîâ: 816 | Ðåéòèíã: 3.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû