Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Girls’ Generation нүүрнийхээ өөрчлөлтийн талаар
 • Girls’ Generation нүүрнийхээ өөрчлөлтийн талаар 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.36 PM (2013-02-10)

  51172-snsd-opens-up-about-plastic-surgery-rumors

  "Beatles Code 2″ нэвтрүүлэгт Yuri, Taeyeon, Tiffany, болон Seohyun нар оролцсон билээ. Энэ үеэр хөтлөгчид тэдний нүүрний хэлбэр өөрчлөгдсөн талаар ярилцсан байна.

  Хөтлөгч Tak Jae Hoon Taeyeon-ы хуучны зургийг харвал  "Чиний нүүр царай жаахан өөрчлөгдсөн тийм үү.”

  MC Shindong  "Ямар нэгэн Гоо сайхны мэс заслын асуудал та нарт гарч ирэхгүй байна гэж үү??” гэхэд

  Tiffany "Бид онгоцны буудалруу 7хоногт дор хаяж нэг удаа явдаг. Тэгэхээр бид 7хоногт ядаж нэг удаа зурагаа авахуулдаг гэсэн үг яг байгаагаараа гэхүүдээ. Бидний уран бүтээлийн санаа байнга өөрчлөгддөг. үсээ өөр хэв маягтай болгож жин нэмж эсвэл хасах зэргээр нэлээд өөрчлөлтийг хийдэг. Харин хүмүүс зүгээр л нүүр чинь  өөрчлөгдөж гэдэг.’” гэсэнб байна.

  Tak Jae Hoon "би охидийн нүүр царайг үргэлж өөрчлөгддөг гэж боддог” гэсэн бол TaeYeon  "Нүүр будалт бол гайхамшиг .” гэсэн байна.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-10) Ïðîñìîòðîâ: 652 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû