Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü "Girl's Generation" хамтлаг дэлхийг тойрсон аялан тоглолт хийнэ
 • "Girl's Generation" хамтлаг дэлхийг тойрсон аялан тоглолт хийнэ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  1.36 AM (2013-06-11)
  6adfed3ba6d03cebc5974963693c3871.jpg

  Girl's Generation хамтлаг дэлхийг тойрсон аялан тоглолт хийхээр боллоо.

  6-р сарын 9-нд болсон хэвлэлийн хурлаараа ,  ирэх 19-ны өдөр Япон улсын Токио, Нагая зэрэг хотуудад  хийх тоглолтондоо  "love & girls" нэртэй шинэ дуугаа дуулснаар  "2013 Girls' Generation World Tour Girls & Peace"  дэлхийг тойрох аялан тоглолтоо эхлэх гэж байгаагаа мэдэгдсэн  тус хамтлаг , Азийн орнууд,  АНУ , Латин Америкийн орнуудын томоохон хотуудаар бүрэн хэмжээний тоглолтоо хийхэд бэлэн болжээ. Өөрийн эх орондоо сүүлийн 2 жил тоглолт хийгээгүй тэд  , дэлхийг тойрох аялан тоглолтондоо эх орноо сурталчлах ажлаа үргэлжлүүлсээр байх болно гэж сэтгүүлчдийн асуусан асуултанд хариулсан байна.
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-06-11) Ïðîñìîòðîâ: 441 | Ðåéòèíã: 3.5/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû