Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Гэгээн өдрөөр чихэр бэлгэнд авахыг хүсдэг эмэгтэй
 • Гэгээн өдрөөр чихэр бэлгэнд авахыг хүсдэг эмэгтэй 0 CommentsÄîáàâèë Guest  5.38 PM (2013-03-16)
  image

  Гэггэн өдөр бувюу бидний мэдэхээр Валентиний өдрийг Солонгосчууд 2 удаа тэмдэглэдэг. Эхнийх нь 2 сарын 14-нд эмэгтэйчүүд эрэгтэйчүүддээ сэтгэлээ илчилж чихэр бэлэглэдэг. Харин 3 сарын 14-нд эрэгтэйчүүд эмэгтэйчүүддээ буцааж сэтгэлээ илчлэн бэлэг өгдөг байна.


  KBS Live info show дээрх судалгааг явуулсан бөгөөд үүнд IU-гаас гадна Kim Ji Min, Park Mi Sun, Shin Bora, Lee Young Ja, UEE, Lee Da Hae, Han Chae Young, Jun Mi Sun, Choi Jung Yoon зэрэг хүмүүсийн нэр байсан байна. Санал хураалт дууссаны дараа IU маань нийт 300 гаруй санал авч 1-р байранд орсон байна.
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-16) Ïðîñìîòðîâ: 432 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû