Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 'Gangnam style' дуу эзэндээ хэр хэмжээний орлого авчирсан бэ?
 • 'Gangnam style' дуу эзэндээ хэр хэмжээний орлого авчирсан бэ? 0 CommentsÄîáàâèë Guest  8.54 PM (2013-03-14)

  PSY гэдэг нэрийн дор уран бүтээлээ туурвидагрэппер дуучинGangnam Style дууны клип нь YouTube-ээр найман сая долларын ашиг олжээ. Видеог дагалдан гарч байгаа сурталчилгааны орлогын 50 хувийг YouTube, үлдсэнийг нь дуучид, продакшнууд нь авдаг гэнэ. Ийнхүү дуучин эр YouTube-ээр олсон орлогоороо дээд амжилт тогтоов. Дуучин Пак Чэ Саны дуулсан "Gangnam Style" дууны клип өдгөө YouTube-ээр 1.4 тэрбум хүнд хүрч, долоон сая like дарагдсанаараа Гиннесийн номд бичигдсэн билээ.

  Харин Өмнөд Солонгост PSY ердөө 160 мянган долларын орлого олжээ. Тус улсад аливаа дуучин ашиг, орлогын ердөө 7.5 хувийг хүртэн түүнийгээ менежертэйгээ хуваадаг аж. Мөн "Apple" компанийн эзэмшилд байдаг хөгжмийн iTunes дэлгүүрээр өөрийн дуугаа худалдан боломжийн ашиг олдог аж. Түүний 2.7 сая гаруй удаа татаж авсан бөгөөд тэр бүрийн үнэ 1.29 доллараар үнэлэгдэв. Тэгэхээр өдгөө 3.25 сая долларын орлого оруулсан гэсэн үг. Энэ мөнгөний 30 хувийг Apple компани шимтгэлд авна. Харин 2.5 сая долларыг PSY, түүний менежерүүд болон хамтран зохиогчид нь хүртэх юм. Пак Чэ Сан энэ мөнгөний 70 орчим хувийг авах болно.
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-14) Ïðîñìîòðîâ: 557 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû