Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 'Gangnam Style' 1 тэрбум үзэгчтэй болход дэлхий сөнөх үү?
 • 'Gangnam Style' 1 тэрбум үзэгчтэй болход дэлхий сөнөх үү? 2 CommentsÄîáàâèë Guest  1.07 PM (2012-12-01)


  Зөн билигч Нострадамус 1503 онд дэлхийн төгсгөлийг зөгнөхдөө "Тайван өглөөнөөс төгсгөл ирэх болно. Бүжиглэж байгаа морьнний үед тойргийн дугуй 9 болох болно" гэжээ. Үүнийг хүмүүс хошигнон Psy-ийн 'Gangnam Style'-тай холбон тайлбарлах болжээ.

  "Төгсгөл" гэдэг нь дэлхийн төгсгөл. "Тайван өглөө" гэдэг нь Солонгос улс. "Бүжиглэж байгаа морь" гэдэг нь 'Gangnam Style'-ийн морин бүжиг. Харин "тойргийн дугуй 9 болох болно" гэдэг нь 1,000,000,000 буюу 1 тэрбум үзэгчийг хэлж байгаа байх. Ер нь хамтд нь ойлговол Солонгос хүний, морин бүжигтэй клип 1 тэрбум үзэгчтэй болход дэлхийн төгсгөл ирнэ гэж байгаа юм. Нээрээ л Маяачуудийн хэлснээр 2012 оны 12-р сарын 21нд, Нострадамусын зөгнөснөөр Psy 'Gangnam Style' YouTube дээр 1 тэрбум үзэгчтэй болход дэлхий сөнөх ч юм бил үү? (Хошигнол шүү)  By
  : http://sshem58.blogspot.com/
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-12-01) Ïðîñìîòðîâ: 625 | Êîììåíòàðèè: 2 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 2


   Сэтгэгдэл: 2
   Нэр: GoKpop

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 2  |  IP: 202.179.20.231  |  Огноо: (2012-12-01)

  (GoKpop) | 2012-12-01 | Бямба|7.14 PM
  Эх сурвалжаа тавиад авч байхад юундаа ичихвээ ДЭЭ....

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: jun

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 202.179.20.148  |  Огноо: (2012-12-01)

  () | 2012-12-01 | Бямба|5.21 PM
  hooe oor blog oos yum huulhaa bolichih tehuu
  ichkuu hushimaa

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû