Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü G.Dragon Шинэ цомог гаргана
 • G.Dragon Шинэ цомог гаргана 0 CommentsÄîáàâèë Guest  10.39 PM (2013-03-19)

  G-Dragon өөрийнхөө дэлхийг аялах соло тоглолтоо эхлүүлнэ гэж мэдээлэлсэн. Энэ аялан тоглолт 3-р сарын 30, 31нд Сөүл хотоос эхлэнэ. 15нд YG Entertainment-аас "Сөүл дэхь тоглолт дээрээ эхэлж дуулах шинэ дууных нь нэр ‘Michi GO’. Яг нэр шигээ энэ дуу шинэ стилийг агуулсан хип хоп дуу бөгөөд тоглолт дээрх үзэгчдийг галзууруулж чадна. Аялан тоглолтоор нь анх удаа энэ дууг гаргая гэж бид шийдсэн. Яг хэзээ шинэ дуу нь олон нийтэд хүрхийг бид төлөвлөөгүй байгаа болхоор тоглолт дээр нь ирсэн фенүүдийн хувьд тусгай бэлэг болно” гэжээ.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-19) Ïðîñìîòðîâ: 358 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû