Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü G.Dragon хар тамхины хэргийнхээ талаар ярив
 • G.Dragon хар тамхины хэргийнхээ талаар ярив 0 CommentsÄîáàâèë Guest  10.43 PM (2013-03-19)


  2 Жилийн өмнө G.Dragon хар тамхины хэрэгт орж байсан.Энэ хэргийн талаар огт ярихгүй байсан ч энэ нэвтрүүлэгт ярилаа. Тэрээр анх хэлэхдээ "2 жилийн өмнө болсон хэрэгээс болоод нэвтрүүлэгт орж чдахгүй байсан бас фэнүүд минь намайг гэхээ больсон ” гэжээ. Дараа нь "Би маш их уйлсан.Би маш олон зүлин талаар бодсон өөрийгөө зөв алхам хийхэд чиглүүлж байсан.Өндөр байр сууриа орхиж гэр бүлтэйгээ амьдарч байна. Гэр бүлээ хүндэлж сурсан.” гэжээ.Үргэжлүүлэн"Залуухан байхад маш том амжилтанд хүрсэн ч энэ үнэн юм шиг санагддаггүй байсан.Энэ талаар мэдэхээсээ өмнө нэр алдарт хүрээлэгдэж байсан.Бүх зүйл хийсвэр юм шиг бодогдож бүхнийг хаямаар санагдсан. Тэр үед хүмүүст талархана гэдгийг би мэдэггүй байсан. Зүгээр л надад ‘Би хамгийн шилдэг нь’ гэж ббоддог байсан" гэжээ.
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-19) Ïðîñìîòðîâ: 628 | Ðåéòèíã: 1.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû