Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 'To the Beautiful You' дээрх Minho-ийн зураг олны анхааралд
 • 'To the Beautiful You' дээрх Minho-ийн зураг олны анхааралд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  0.01 AM (2012-09-03)


  Энэхүү зураганд Minho 10-н янзийн нүүрний хувиралыг гаргасан байгаа бөгөөд Түүнийг ямар ч нүүрний хувирал гаргасан сайхан харагдаж байна хэмээн фенүүд нь үзэж байна...

  'To the Beautiful You' драма-ийн Найруулагч хэлэхдээ: Minho өөрийн дүрийг маш сайн гаргаж байгаа. Тэр Sulli-тэй романтик байдлыг гаргахад хүнд байсан ч дүрдээ сайн орж зураг авалтаа хийсэн. Түүний сэтгэл татам энэхүү байдалд үзэгчид татагдахгүй байхын араггүй гэжээ...


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-09-03) Ïðîñìîòðîâ: 908 | Ðåéòèíã: 3.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  burtuu_0602
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû