Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Форум гэж юу вэ?
 • Форум гэж юу вэ? 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.58 PM (2013-03-09)

  Форумыг сайхан тайлбарлаад өгий  Форум гэдэг нь сайт-ийн дурын гишүүн өөрийн хүссэн сэдвээрээ thread нээж сонирхол санаа нэгт гишүүдтэйгээ харилцан ярилцаж санаа бодлоо хуваалцах зориулалттай харилцааны цогц хэсэг юм.

  Форум руу орох заавар


  1. Мэдээж эхлээд бүртгүүлнэ .

  2. Дараахи зурагнаас харнуу

  3. Аль нэг хүссэн хэсэг рүүгээ орно .

  4. Хүссэн трийдруугээ орно . (Трийд гэдэг нь форум дахь санал бодолоо солилцох чухал хэсэг юм )

  5. Доод талд пост буюу форумын сэтгэгдэл үлдээх хэсэг байгаа сэтгэгдэлээ бичиж POST REPLYдарснаар та форумдлаа гэсэн үг

  Хэрвээ өөрөө трийд нээхийг хүсвэл баруун дээд талд байгаа NEW TOPIC дээр дарж хийнэ . За тэгээд форумдаад байгаарай . Админ ZIP -ээс нь
  Êàòåãîðèÿ: Танилцуулга | Äîáàâèë: Zip (2013-03-09) Ïðîñìîòðîâ: 878 | Ðåéòèíã: 4.0/3
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû