Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü f(x) Victoria TVXQ Changmin нар болзож байгаа юу?
 • f(x) Victoria TVXQ Changmin нар болзож байгаа юу? 0 CommentsÄîáàâèë Guest  7.04 PM (2013-02-25)

  2-р сарын 25-нд f(x) хамтлагийн ахлагч Victoria өөрийн weibo-д хэдхэн минутын өмнө авсан зургаа хийжээ. Олны анхаарлыг хамгийн их татаж буй зүйл бол түүний ширээн дээрх мөнгөн халбаганд туссан дүрс TVXQ Changmin-тай маш адилхан байгаад юм.

  Маш олон хүмүүс, "Тэд болзоод байгаа юм уу?", "Хүлээгээрэй… Changmin шиг л харагдаад байх юм", "2013 оны шинэ хосууд уу?” гэх мэт сэтгэгдлүүдийг үлдээжээ.

  Харин SM Entertainment-аас албан ёсоор, "Халбаганд ойсон дүрс Changmin гэдэг нь үнэн, гэвч тэд хоёулхнаа байгаагүй, өөр хүмүүс ч хамт байсан. Зөвхөн Changmin-ын дүрс л туссан байгаа" гэжээ.  http://smindotown.files.wordpress.com/2013/02/changmin.jpg

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-25) Ïðîñìîòðîâ: 605 | Ðåéòèíã: 4.0/4
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû