Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Нэрт жүжигчин Jang Dong-gun сонгодог хөгжим сонсож тайвширдаг
 • Нэрт жүжигчин Jang Dong-gun сонгодог хөгжим сонсож тайвширдаг 1 CommentsÄîáàâèë Guest  5.45 PM (2012-12-07)
  http://www.vitaminnews.co.kr/news/photo/201212/30899_14474_1129.jpg

  Нэрт жүжигчин Jang Dong-gun болон түүний эхнэр , жүжигчин Ку Су Ён нар нь гэр бүлийн маргааны дараа сонгодог хөгжим сонсож тайвширдаг ажээ. Энэ талаар жүжигчин Jang Dong-gun саяхан оролцсон кабель телевизийн нэгэн нэвтрүүлэгт оролцохдоо ярьсан бөгөөд Bach-ийн  Arioso зохиолыг сонсох нь үнэхээр тайвшрал өгч , бие биеэ  ойлгоход тус дэм болдог хэмээжээ. Хэлсэн үг болгон нь олны сонирхлыг татаж байдаг нэрт жүжигчин энэхүү аргыг ном уншиж байгаад мэдсэн гээд , өөрийн уншсан номныхоо  нэрийг  (김정운 '나는 아내와 결혼을 후회한다)    хэлсэн байна.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-12-07) Ïðîñìîòðîâ: 475 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: bilguun bayarsaihan

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 203.91.117.4  |  Огноо: (2012-12-08)

  (Zip) | 2012-12-08 | Бямба|6.39 PM
  yun sooo iin

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû