Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü F.T. Island Hongki 'Бид гэрэлсэн нь' нэвтрүүлэгт оролцоно
 • F.T. Island Hongki 'Бид гэрэлсэн нь' нэвтрүүлэгт оролцоно 0 CommentsÄîáàâèë Guest  8.56 PM (2013-02-23)

  20130222_hongki_fujiimina_wgm

  F.T. Island хамтлагийн Hongki Твиттэрээрээ дамжуулан гэрлэх гэж байгаагаа зарласан.

  Тиймээ Hongki Японы жүжигчин Fujii Mina- тай цуг  ‘We Got Married‘,нэвтрүүлэгийн олон улсын хувилбарт орохоор болсон бөгөөд тэд үүндээ бэлдэг байгаа гэнэ. МӨн тэд аль хэдий нь эхний ангийн бичлэгтээ орсон байна.

  Fujii Mina нь хамгийн сүүлд SBS ‘ ‘King of Drama‘ кинонд тоглосон үүнийгээ тэрээр Солонгос кинонд маш  их дуртай болохоор тоглосон хэмээн тайлбарлаж байсан.

  Sony Network -с ‘We Got Married’ нэвтрүүлэгийг Хятад, Тайвань, Энэтхэг, Австраль, зэрэг 38 оронд цацна гэсэн ба YouTube-р олонд хүргэх төлөвлөгөө хүртэл байгаа гэнэ. .


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-23) Ïðîñìîòðîâ: 504 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû