Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Elle сэтгүүлийн уншигчид хэнтэй цуг амрахыг хүсдэг вэ?
 • Elle сэтгүүлийн уншигчид хэнтэй цуг амрахыг хүсдэг вэ? 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.33 AM (2013-04-09)

  Elle сэтгүүлийн уншигчид хэнтэй цуг амрахыг хүсдэг вэ?  Эмэгтэй оддоос IU 39% ын санал авч хамгийн их хамтдаа амрахыг хүсдэг оддоор шалгаруулсан байна.


  Санал өгсөн хүмүүс ” Аялал үнэхээр аз жаргалтай зүйлсээр дүүрэн байх болно. IU тай цуг амарвал өдөр бүр түүний Good day ;уу шиг байх болно” гэжээ

  2 д Suzy 27% саналаар 3 д Dara 18% саналаар 4 д Sistar Hyorin  16 % саналаар оржээ.

  Эрэгтэй оддоос 2pm Nichkhun 42% саналаар 1 д оржээ. Elle ийн уншигчид ” Бид хаашаа ч явсан диваажин шиг л байх болно.  Khun чи юу ч хийгээд хэрэггүй ээ. Би бүх зүйлд анхаарал тавих болно” гэжээ

  2 д MBLAQ Lee Joon 27 % саналаар 3 д Big Bang G-Dragon 18%  саналаар харин 4 д SHINee Minho  13% саналаар оржээ.  By
  : http://mongolianiu.wordpress.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-09) Ïðîñìîòðîâ: 527 | Ðåéòèíã: 5.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû