Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Эмэгтэй Idol-ууд дэбютээс хойш хэр өөрчлөгдсөн бэ?
 • Эмэгтэй Idol-ууд дэбютээс хойш хэр өөрчлөгдсөн бэ? 0 CommentsÄîáàâèë Guest  3.59 PM (2013-03-07)


  Охидийн хамтлагуудийн гишүүдийн одоо үeийн зураг болон дэбүт хийхээс өмнөх зурагыг харьцуулж хэн нь хамгийн их өөрчлөдсөн байна гэдгийг харуулжээ.

  Нэтизэнүүд:Тэдний сайхан байгаагийн нууц юу вэ ? Чи жин хасаад мөн мэрэгжилийн будалт хийлгэх юм бол эд нар шиг болно . Энд тэдний төгсөлтийн л зураг байна шдээ гэх мэтчилэн үлдээжээ.  Wonder Girls -Ye Eun

  T-ara Jiyeon

  Sistar  Hyorin

  Dal shabet Ayoung

  T-ara Hyomin

  Secret Hyosung

  Secret Zinger

  Secret Sunhwa

  Sistar Dasom

  Miss A Suzy

  F(x) Sulli

  A  Pink Naeun

  Girls Day-MInah

  EXID Junghwa

  2NE1 Minzy

  After school Uee

  After school Lizzy

  After school Nana

  Girls Day Sojin

  BEG  Ga In

  Rainbow Woori

  A Pink Bomi

  A Pink Eunji

  Hello Venus Ahra

  Chi Chi Soo Ee

  Таны бодлоор Хэн нь хамгийн их өөрчлөгдсөн байна?


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-07) Ïðîñìîòðîâ: 826 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû