Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Дуучин PSY самар рекламдав
 • Дуучин PSY самар рекламдав 0 CommentsÄîáàâèë Guest  10.50 PM (2013-02-08)


  Өмнөд Солонгосын рэпер PSY анх удаа америк рекламанд тогложээ. АНУ-ын  Wonderful Pistachios компанийн зар сурталчилгаанд рэпер залуу тоглосон гэнэ. Өөрийг нь алдаршуулсан "Gangnam Style” дуугаа "Crackin Style” болгон өөрчилж, "самарнууд”-ын хамт PSY бүжиглэсэн байна. Тэрбээр ирэх сард Өмнөд Солонгосын Ерөнхийлөгчийн тангараг өргөх ёслолд дуулах гэж байгаа ч ямар дуу дуулахаа нууцалж байгаа. Хамгийн олон хүн YouTube сайтаар үзсэн "Gangnam Style” дуугаа PSY өөрчлөн дуулж ч магадгүй юм.  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-08) Ïðîñìîòðîâ: 366 | Ðåéòèíã: 4.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû