Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Домог болсон дуучин Choi Baek Ho, IU -гийн шинэ цомогт оролцоно
 • Домог болсон дуучин Choi Baek Ho, IU -гийн шинэ цомогт оролцоно 0 CommentsÄîáàâèë Guest  4.26 PM (2013-04-06)

  Домог болсон алдартай дуучин Choi Baek Ho, IU-тай хамт шинэ цомог дээр нь ажиллах юм байна.

  1970 оноос хойш одоог хүртэл уран бүтээлээ гаргаж байгаа, бас 1980 онд "Daesang” шагналыг хэд хэдэн удаа хүртсэн дуучин IU -гийн шинэ цомог дээр ажиллаж байгаа юм байна. Түүний ажиллаж байгаа дууг гитарист Park Joo Won бичжээ.

  Бидний мэдэж байгаагаар энэ дуун IU -гийн дуулж байсан өмнөх дуунуудын стиль ээс огт өөр бөгөөд, фенүүд нь сонсохыг тэсэн ядан хүлээж байгаа юм байна.

  IU -гийн төлөөлөгч: "Цомог дуусаагүй байгаа болхоор, энэ дуу яаж цомогт багтхийг одоохондоо мэдэхгүй байна. Тэгтээ удахгүй мэдэгдэх болно.”

  Яг одоогоор IU зун дуусах "You’re The Best Lee Soon Shin” кинонд тоглож бас Солонгост гаргах дараачийн цомог дээрээ ажиллаж байгаа юм.

  http://www.koreanindie.com/wp-content/uploads/2013/02/choibaekho19-300x266.jpg  By: http://mongolianiu.wordpress.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-06) Ïðîñìîòðîâ: 410 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû