Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Дебют хийснээсээ хойш огтхон ч стилээ өөрчлөөгүй одууд
 • Дебют хийснээсээ хойш огтхон ч стилээ өөрчлөөгүй одууд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  0.15 AM (2013-04-04)

  BIGBANG ''Extraordinary 20s'' зурагнууд

  Дебют хийснээсээ хойш огтхон ч стилээ өөрчлөөгүй одууд...  1-р байранд Систар хамтлагйн Хёрин

  hyo

  Яагаад орсон бэ гэхээр тэр дебүт хийснээсээ хош дандаа чолктой бсаар ирсэн…

  2р байранд манай Тор  оржээ..

  1нжө

  Тэр хэзээ ч биеэ ил гаргасан цамц өмсөж бгаагүй….

  Энэхүү жагсаалтын 3р байранд дуучин аю оржэээ… Орсон шалтгаан нь блхоор тэр зураг авхуулахдаа дандаа пийс гаргаж винк хиих гэх мэт поз авдаг учраас 3р байранд орсон бна..

  url11

  4р байранд Zea хамтлагын Kwanhee оржээ…

  орсон шалтгаан нь тэр үргэлж нүүрээ буддаг…

  5р байранд Snsd-н Jessica оржээ..

  Тэр зураг авхуулахдаа дандаа нүүрнийхээ зүүн талыг гаргадаг.. Барууи талаа ерөөсөө гаргадаггүй…

  snsd


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-04) Ïðîñìîòðîâ: 968 | Ðåéòèíã: 4.7/3
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû