Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Dalmation Шинэ нэр Шинэлэг дүр төрхтэй эргэн ирнэ
 • Dalmation Шинэ нэр Шинэлэг дүр төрхтэй эргэн ирнэ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  3.30 PM (2013-02-15)


  Dalmatian 
  хамтлагийнхан эргэн ирэх гэж байгаа билээ. Тэгвэл мөн Шинэ нэртэйгээр бүхнийг эхнээс эхлэх гэж байгаа гэнэ. Тэд нэрээ DMTN, хэмээн сольсон байна. Энэ нь Desire-Хүсэл мөрөөдөл, Motivation- Зориг тэмүүлэл , Timing -Цаг хугацаа, болоэ Now-Яг одоо хэмээх үгнүүдийн бүрдэл гэнэ. . Мөн Daniel энэ тухайд бид DMTN нэртэйгээр шинэ эхлэлийг тавина гэж найдаж байна гэсэн байна.

  ХАрин агентлагийн мэдэгдэж байгаагаар "Хамтлаг нэрээ сольсоныг эерэгээр хүлээн авч байна, гэвч энэхүү сонголтыг маш анхаарал болгоомжтойгоор хийсэн. Бид илүү өөр талаас , тэдний чадвар гадаад байдал зэргийг харуулахыг хүсэж байгаа.” гэж мэдэгджээ.

  Picture-316

   Picture-56


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-15) Ïðîñìîòðîâ: 358 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû