Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Changmin SM Entertainment-д авах ёстой байсан одуудыг хэлжээ
 • Changmin SM Entertainment-д авах ёстой байсан одуудыг хэлжээ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  12.45 PM (2013-02-28)

  Changmin SM Entertainment-ын авах ёстой байсан одуудыг хэлжээ.

  2 сарын 26ны ‘Moonlight Prince‘ дээр  Changmin өөрийн энт болох SM Entertainment -д авах ёстой байсан 3 уран бүтээлчийг хэлжээ.

  Тэрээр хэлэхдээ, "Заримдаа би манай энтэртайнмэнт авьяаслаг хүмүүсээ алдсан даа гэх бодол байдаг.Жишээ нь SECRET Sunhwa.” Sunhwa  SM-ын Youth Best Competition-оос хасагдаж байсан. Тэрээр үргэлжлүүлэн"Sunhwa байна бас KARA‘-гийн Hara. Бүр Won Bin хүртэл SM Entertainment-ын шалгаруулалтанд орж байсан үе бий.” гэжээ.

  Хэрвээ Sunhwa, Hara,Won Bin нар SM Entertainment-д орсон бол яах байсан бэ,юу гэж бодож байна?


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-28) Ïðîñìîòðîâ: 651 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû