Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Key East Энт-ийн менежер хүчингийн хэргээр баривчлагдлаа
 • Key East Энт-ийн менежер хүчингийн хэргээр баривчлагдлаа 1 CommentsÄîáàâèë Guest  11.43 PM (2012-10-25)


  Жүжигчин Kim Soo Hyun-ийн энтертайнмент болох Key East-д ажилдаг нэг менежер эмэгтэй хүнд бэлгийн дарамт үзүүлсэн хэргээр цагдаад баригджээ.

  Сөүлийн Гангнам дахь цагдаагийн хэлтсээс энэ менежерийг хуулийн 6 зүйл зөрчсөн хэргээр баривчлсан гэжээ. 10-р сарын 24нд энэ хүнийг баривчилсан бөгөөд өнгөрсөн оны 11-р сараас эхлээд энэ оны 9 сар хүртэл өөрийг нь хүчиндэж бэлгийн дарамт үзүүлдэг байсан гэж хохирогч хэлжээ.

  Энэ менежер Key East-ийн хэд хэдэн жүжигчний менежер хийдэг бөгөөд 10-р сарын25нд шүүхээр орох юм байна.

  Key East Ent-ээс "Бид энэ талаар сайн судалж байгаа. Бид нарын зарчимийн дагуу бол нэг од нэг менежертэй байдаггүй харин хэд хэдэн менежер байж солигддог. Одоогоор менежертэй холбогдож чадаагүй байгаа учраас ямар ч зүйл хэлж чадахгүй нь. Мөн энэ явдал kim Soo Hyun-тай ямар ч хамааралгүй. Kim Soo Hyun-ийн нэр дурсагдхад бид гайхаж байна. Энэ менежер бол түүний гол менежер биш" гэжээ.


  By: http://sshem58.blogspot.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-10-25) Ïðîñìîòðîâ: 965 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: sirena lee

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 122.201.18.157  |  Огноо: (2012-10-26)

  (Sirena) | 2012-10-26 | Баасан|6.29 PM
  ysn muuhai hun be

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  burtuu_0602
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû