Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Авьяасаараа хэзээ ч шүүмжлүүлж байгаагүй Idol-ууд
 • Авьяасаараа хэзээ ч шүүмжлүүлж байгаагүй Idol-ууд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  4.59 PM (2013-02-15)

  Авьяасаараа тэр бүр олны шүүмжинд өртөөд байдаггүй буюу хамтлагтаа гол үүрэг гүйцэтгэдэг Idol-уудыг хэдэн нетизенүүдийн сэтгэгдэлтэй хүргэж байна.   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Нетизенүүдийн сэтгэгдлүүдээс.

  1. [+172, -77] Jessica, Youngjae, Jay Park, CL, Soyeon, Woohyun нар найдваргүй шдээ..энэ жагсаалтад байгаад хэрэггүй

  2. [+107, -18] Би Junsu Hyorin 2ыг хамт дуулаасай гэж хүсч байна. Хоёулаа сөөнгө хүчтэй хоолойтой болохоор амжилт олно.

  3. [+98, -46] Junsu Jaejoong нар ч сайн шүү. Jaejoong-ын цомог намайг солиоруулах шахсан.

  4. [+46, -14] INFINITE-ээс үнэндээ хэн нь ч гайхалтай бишээ..бас T-ara-ыг энэ жагсаалтнаас хасвал таарна, хамгийн чадваргүй хамтлагаар шалгараа биздээ. Daehyun энд байх ёстой.

  5. [+32, -15] Woohyun, TOP, Jessica энд байх ёсгүй. TOP үнэндээ чадваргүй, Big Bang-ын гишүүн болохоор л чадвартай харагддаг.

  6. [+29, -2] Jessica?? надаар тоглоод байна уу? Jessica хоолойны өнгөөрөө танигдсан болохоос сайн дуулдаггүй..амьдаар дуулж байгаа нь бүр ч…Tiffany илүү дээр, Seohyun ч бас илүү дээр болж байгаа. Jessica Seohyun-ын ард л байх ёстой.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-15) Ïðîñìîòðîâ: 857 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû