Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 'Hello Baby' нэвтрүүлэг эхэллээ | 1-р анги
 • 'Hello Baby' нэвтрүүлэг эхэллээ | 1-р анги 0 CommentsÄîáàâèë Guest  7.36 PM (2012-07-26)


  B1A4 хамтлагийн оролцож буй
  KBS тв-ийн Hello Baby нэвтрүүлэг ийнхүү эхэллээ...

  Хамтлагийн гишүүд бүгд 91-ээс 93 онд төрсөн бөгөөд тэднийг хүүхдүүдтэй хамт цагыг өнгрөөж тоглож байгааг харсан нетзинчүүд энэхүү нэвтрүүлэг B1A4 хамтлагийг илүү нэр алдартай болгоно гэж таамаглаж байна. Hello Baby нэвтрүүлэг нь 2009 оноос анх гарч эхэлсэн бөгөөд одоогын байдлаар SNSD,SHINee, SISTAR, T-ara, болон MBLAQ зэргийн хамтлагууд оролцож байсан юм...


  EP 1  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-07-26) Ïðîñìîòðîâ: 819 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  burtuu_0602
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû