Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Akdong Musician YG Entertainment-тай гэрээ байгуулжээ
 • Akdong Musician YG Entertainment-тай гэрээ байгуулжээ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.44 PM (2013-05-25)


  'K-Pop Star 2 тэмцээний ялагч хослон дуулдаг ах дүүс болох Akdong Musician YG Entertainment-тай гэрээ байгуулжээ...

  Akdong Musician аль энтертайнмэнт-д орохоо сайн бодож үзэхээр монгол дахь гэртээ ирж амарсан билээ. Тэд энэ хугацаанд сайн бодсон эцэст алдартай Idol-ууд болох Big Bang, 2ne1 Gummy, Lee Hi нарын харъялагддаг YG Entertainment-ийг сонгосон байна.

  YG Entertainment-аас мэдэгдэхдээ: Бид Akdong Musician болон тэдний ээж аавтай уулзан гэрээний нөхцөлийг танилцуулсан. Харамсалтай нь бид гэрээний нөхцөлийг ил гаргаж олон нийтэд мэдэгдэх боломжгүй байна гэжээ. Харин Akdong Musician-ийг яагаад YG-ийг сонгосон талаар нь асуухад YG биднийг хамгийн сайн дэмжиж чадна байх гэж бодсон. бид цаашдаа улан хичээн сайн сайн уран бүтээл гаргах болно гэжээ...
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-05-25) Ïðîñìîòðîâ: 610 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû