Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Akdong Musician “Kpop Star 2″ нэвтрүүлэгт яллаа
 • Akdong Musician “Kpop Star 2″ нэвтрүүлэгт яллаа 0 CommentsÄîáàâèë Guest  7.03 PM (2013-04-08)


  Хосоороо дуулдаг ах дүү 2-ийн хамтлаг болох Akdong Musician SBS твийн , ‘K-Pop Star 2’! нэвтрүүлэгт яллаа..

  Lee Chanhyuk (18настай) мөн түүний дүү Soohyun (15настай) Сүүлийн шатанд  Bang Ye Dam-г 3хан саналын зөрүүтэй ялсан байна.  ‘K-Pop Star 2’ нэвтрүүлэгийн шагнал нь 300 сая вон ба  JYP, SM эсвал YG энт-н аль нэгний харъяанд бүрэн хэмжээний цомгоо гаргах эрх зэргийг авдаг билээ..
  Lee Chan Hyuk сэтгэгдэл "бид энэ хүртэл ийм хол явна гэж бодоогүй ээ… яагаад гэвэл шилдэг 10т зөндөө сайн сайн дуучид байсан. Аав ээждээ баярлалаа. ” гэсэн байна.

  Ингээд ямартай ч авъяслаг ах дүү 2 маань ялагчид боллоо.. Баяр хүргье  By
  : http://endonar.wordpress.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-08) Ïðîñìîòðîâ: 711 | Ðåéòèíã: 5.0/3
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû