Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Ailee, Jiyeon-ийг анх хараад юу гэж бодсон бэ?
 • Ailee, Jiyeon-ийг анх хараад юу гэж бодсон бэ? 0 CommentsÄîáàâèë Guest  9.40 PM (2013-04-05)

  Саяхан AILEE YTN-ий нэгэн нэврүүлэгэнд орохдоо өөрийн дүр бүтээсэн "Dream high 2″ киноны талаар санал бодлоо ярижээ. Тэр үнэхээр гайхалтай кино бас би "Dream high 1″-ийг үзэх  дуртай байсан. Миний бүтээсэн дүр бол миний амьдрал дээр байгаатай минь төстэй гэж бодож байна(инээсэн),дуусах дөххөд баяртай ч байсан гунигтай ч байсан..,Гэххэд хөтлөгч бусад жүжигчдтэйгээ ямархуу хандлагтайг асуухад инээгээд "Би эхэндээ T-ara хамтлагийн Jiyeon-г их дуугуй ,нийтэч бус гэж бодож байтал үнэхээр нийтэч , хөгжилтэй ,илэн далангуй байсандаа(инээсэн)….JR,JB,Hyorin,Jiyeon,Soyeon,Sora,Jinwoon,Kahi,Park jin young багш гээл  киноны бүх уран бүтээлчүүд одоо надаа үнэхээр эрхэм найзууд минь болсон”гэж өндөрлэжээ.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-05) Ïðîñìîòðîâ: 1058 | Ðåéòèíã: 4.3/6
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû