Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 4minute HyunA шүүмжлэлд оржээ
 • 4minute HyunA шүүмжлэлд оржээ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  1.37 PM (2013-04-28)
  http://1.bp.blogspot.com/-xk-kojKMDqs/UXvsX0EklII/AAAAAAAABDw/8-xUaLRccNE/s1600/20130426_hyuna_outfit-600x1012.jpg

  4minute хамтлагийнхан What’s Your Name клипээ гаргаад удаагүй байгаа билээ. Тэгвэл уг клипэн дээр Hyuna-г олон хүмүүс шүүмжлээд байна.

  Hyuna хэтэрхий секси байна. тэр бол 4minute-ийн сахиусан тэнгэр Hyuna өөрийн секси төрхөө илүү их харуулахыг хичээгээд байна. тэрээр шинэ клипэн дээрээ секси байдалтайгаар орон дээрээ хэвтсэн байдал мөн түүний торон тирко зэрэг нь үзэгчдэд таагүй санагдаж байгаа нь тодорхой. уг клипийг зөвхөн томчууд үзэхгүй бага насны хүүхдүүд ч үзэж байгаа тэр хүүхдүүдэд муу үлгэр дуурайлал үзүүлж байна гэжээ.

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-28) Ïðîñìîòðîâ: 1126 | Ðåéòèíã: 2.3/3
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû