Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 2PM’ Taecyeon бүрэн хэмжээний кинонд тоглоно
 • 2PM’ Taecyeon бүрэн хэмжээний кинонд тоглоно 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.39 AM (2013-04-12)


  2PM’ Taecyeon ‘The Nights Before Wedding’ нэртэй бүрэн хэмжээний шинэ кинонд тоглохоор болжээ.

  Энэхүү кино нь инээдмийн кино ба сүйт хосууд хуримийнхаа өмнө нилээдгүй асуудал орж байгаа өгүүлэх юм байна. Taecyeon-ы хувьд хумс засалч Lee Yeon Hee.-ийн дурлалт хосын дүрд тоглож байгаа бөгөөд Романтик инээдмийн төрлийн энэхүү киног найруулагч Hong Ji Young найруулж байгаа юм байна. Taecyeon-тай хамт уг кинонд Kim Kang WooKim Hyo JinJoo Ji Hoon, Lee Yeon Hee, Ma Dong Seok, Lee Jee Joon болон Koh Joon Hee. зэрэг алдартай одууд хамтран тоглохоор болжээ.

  The Nights Before Wedding’ киноны зураг авалт нь энэ 4-р сараас эхлэхээр төлөвлөгдөж байна.  source: allkpop.com


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-12) Ïðîñìîòðîâ: 510 | Ðåéòèíã: 4.2/6
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû