Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 2PM Nichkhun-ий дуртай эмэгтэй нь хэн бэ?
 • 2PM Nichkhun-ий дуртай эмэгтэй нь хэн бэ? 0 CommentsÄîáàâèë Guest  12.29 PM (2013-03-12)

  Nichkhun MBC "Section TV Entertainment News-д оролцох үеэрээ өөрийн дуртай эмэгтэйгээ хэлжээ...

  Ярилцлагийн үэр Никүнээс ямар охинд дуртай вэ гэж асуухад тэрээр: Би Soo Ae-д дуртай хэмээжээ. Сэтгүүлч хэсэг хугацаанд завсарлага аван яагаад гэвэл түүний дуудлагийг ойлгохгүй байсан учраас. Сэтгүүлч эргүүлэн: Хүний нэр юмуу? хэмээжээ.
  Нам Бора : Soo Ae жүжигчин биз дээ хэмээн тайлбарлаж өгжээ.

  Яагаад түүнд дуртай юм бэ ? хэмээн асуувал Nichkhun: Би түүний байгалийн гоо сайханд дуртай хэмээжээ.

  Nichkhun-ий дуртай эмэгтэй жүжигчин Soo Ae.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-12) Ïðîñìîòðîâ: 803 | Ðåéòèíã: 3.7/3
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû