Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 2PM-ийхан цалингаа хуваадаг, SJ-ийнхан өөр өөрсдийнхөө цалинг авдаг
 • 2PM-ийхан цалингаа хуваадаг, SJ-ийнхан өөр өөрсдийнхөө цалинг авдаг 0 CommentsÄîáàâèë Guest  10.35 PM (2013-03-08)


  2PM-н Nichkhun өөрийн цалингаа 6 хуваан хамтлагийн бусад гишүүдтэйгээ хуваалцдаг байна. MBC-н Radio Star дээр Nichkhun 2PM-н цалингийн системийн тухай ярьжээ.

  Nichkhun 2011 оны хамгийн алдартай зар сурталчилгааны моделоор шалгарсан боловч өөрийн цалингаа 2PM-н бусад гишүүдтэй хуваадаг талаар Yoon Jong Shin дурьджээ.

  "Өөрийн хувийн орлого байсан ч гэсэн хамаагүй цалингаа бусад гишүүдтэйгээ хуваахыг 2PM-ийн гишүүд зөвшөөрсөн” гэж Nichkhun хэлжээ. Үргэлжлүүлэн "Би заримдаа үүнд нь гомддог гэхдээ өдөр бүр биш” гэжээ.

  Super Junior-н Kyuhyun "Chansung энэ системд дуртай байх. Тэр хамтлагийнхаа хамгийн залхуу нь” гэжээ.

  Хөтлөгч Kyuhyun-с "Super Junior цалингийн ийм системтэй юу?” гэж асуухад нь, Kyuhyun "Үгүй ээ. Бид өөр өөрсдийн олсон цалингаа өөрсдөө авдаг. Бидний дундаас хамгийн их мөнгө олдог нь Siwon гэдгийг бид мэддэг . Хэсэг хугацаанд Siwon-ий нэр хүнд доошилж байсан.  Гэхдээ одоо тэр буцаад л алдартай болсон. Түүний гэр нь номер 1, түүний цалин нь номер 1, түүний царай нь номер 1, түүний өндөр нь номер 1, түүний бүх зүйл нь номер 1” гэжээ.

  Kyuhyun мөн Radio Star-т хөтлөгч хийгээд ямар ч цалин авдаггүй гэж хошигнон хэлжээ.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-08) Ïðîñìîòðîâ: 508 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû