Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 2PM Fan-үүддээ онцгой видео мэссеж илгээжээ + Шинэ дууны талаар
 • 2PM Fan-үүддээ онцгой видео мэссеж илгээжээ + Шинэ дууны талаар 0 CommentsÄîáàâèë Guest  1.10 PM (2013-05-08)

  2PM хүмүүсийг удаан хүлээлгэсэн "Grown" албумаа хийж байгаа бөгөөд тэд фенүүддээ видео мэссэж явуулж гэнэтийн бэлэг барьжээ !Энэ бичлэг нь англи саб-тай JYP Entertainment YouTube channel дээр тавигджээ .

  Энэ бичлэгийг үзсэн олон хүмүүс их б аярлажээ .Шинэ албуманд 2PM-гишүүн бүр онцгой хэсэгтэй . Junho , Jun.K ая ийг нь зохиож , Chansung үг бичиж , Taecyeon rap зохиосион бол . Wooyoung соло дуу , and Nichkun хамгийн эхэнд урт хэсгийг дуулахнээ.

  Тэд хэлэхдээ , "Comeback When You Hear This Song” хүмүүсийн 2 жил хүлээсэн дуу гэжээ . 6 сарын 21 , 22 нд солонгост энэхүү 2 жил хүлээдсэн дуу гарах юм байна өө .


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: Zip (2013-05-08) Ïðîñìîòðîâ: 453 | Ðåéòèíã: 5.0/3
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû