Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 2NE1 Bom: -"Би үнэхээр үхмээр байсан"
 • 2NE1 Bom: -"Би үнэхээр үхмээр байсан" 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.55 PM (2013-03-26)


  Асуулт : Та хамтлагт орохоос өмнө яг яаж амьдралаа үргэлжлүүлж байсан бэ?

  Бом : Надад нийтэч олон найзууд байсан болохоор би ганцаардалыг мэдэрдэггүй байлаа гэхдээ намайг 21 тэй байхад миний хамгийн дотны найз маань өөд болсон миний  буруу л гэж бдож явдаг байсан тэр үедээ орой болгон уйл ж өглөө болоход дэр маань нойтон байдаг байсан би сайн найз байсан бол тэр амьд байх байсан болов уу? гэж хараадаг байлаа сүүлдээ үхмээр санагдах үе байсан гэхдээ би хатуу хүн болсон тэр цагаас хойш өөрийгөө буруутгахаа больж аажмаар дээрдэж эхэлсэн одоо би өөрийн гэсэн гэр бүлтэй мэдээж тэд бол "YG Family' ганцаардлыг мэдрэлгүйгээр мөн хүн зовлонг туулж хатуужах ёстойг л би ухаарсан гэжээ...

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-26) Ïðîñìîòðîâ: 824 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?



Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû