Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 2AM – Jinwoon юунаас болж уйлав
 • 2AM – Jinwoon юунаас болж уйлав 0 CommentsÄîáàâèë Guest  9.06 PM (2013-04-12)

  jinwoon-happy-together1

  KBS’ tv-н "Happy Together 3,” нэвтрүүлэгт  2AM’ – Jinwoon оролцохдоо уйласан гэнэ шүү…  Учир нь түүнд 2АМ хамтлагт орж  Дэбют хийх үед үнэхээр хэцүү байсан гэнэ.

  Jinwoon , "2AM хамтлаг дэбют хийх гэж байхад,  Park Jin Young надад ‘Чи бэлэн болоогүй байна, тийм үү ?’ гэсэн” "Би маш удаан маш шаргуу хичээллэдэг байсан. Гэтэл тэр үед энэ бүхэн ямар ч хэрэггүй байсан юм шиг санагдсан. Тэгээд би тэгэхэд болсон бүхнийг мартахыг хүсэж BEAST’ –  Yoon Doo Joon.-тэй хамт кино үзэхээр явсан. Харин намайг буцаж ирэхэд, Дахиад нэг дуул гэсэн. Би бодлоо хоослоод дуулсан.  Харин Park Jin Yong намайг дуулахад сэтгэл хангалуун байсан шүү.” хэмээн сэтгэл хөдлөлтэйгөөр бусадтай болсон явдалаа хуваалцжээ.

  хэрвээ тэрээр тэгж бодлоо цэгцэлж тайван байгаагүй байсан бол магадгүй одоо 2АМ хамтлагт тэр байхгйү байсан байх…

  jinwoon-happy-together2  source: http://endonar.wordpress.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-12) Ïðîñìîòðîâ: 599 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû