Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 10 үзэгч тутмын 8 нь Солонгос киног сонгож байна
 • 10 үзэгч тутмын 8 нь Солонгос киног сонгож байна 0 CommentsÄîáàâèë Guest  9.24 PM (2013-03-04)

  http://3.bp.blogspot.com/_nobMHGTi8_g/TGqiiK8em3I/AAAAAAAACqQ/X0dLM0QNcVI/s1600/Won-Bin-film-HEADER.jpg

  Өнгөрсөн 2 дугаар сард кино үзэгчдийн 10 хүн тутмын 8 нь Солонгос киног сонгон үзэж байсан тооцоо гарлаа.

  Энэ нь 2006 оны 10 сараас хойш  7 жилийн дараа анх удаагаа Солонгос киног сонгон үзэж буй үзэгчдийн тоо нэмэгдэж байгаа  үзүүлэлт бөгөөд ирэх 3 , 4 сард шинээр зах зээлд гарах Солонгос кинонуудын хувьд үзэгчгүй кино байх магадлал бараг байхгүй гэсэн үг юм.

  Өнгөрсөн сард нийт 21 сая 800 мянган киноны тасалбар худалдагдаж  үүний 83% нь Солонгос киноны тасалбар авсан иргэд байжээ. 2012 онд л гэхэд 10 сая давсан үзэгчтэй байсан Солонгос кино 2 ширхэг ,  энэ оны эхний 2 сард 3 сая давсан үзэгчтэй байсан кино 2 байгаа гэж тооцвол энэ онд Солонгос киног сонгон үзэх үзэгчдийн тоо 100 сая давна гэсэн  тооцоо гарчээ.
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-04) Ïðîñìîòðîâ: 543 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû