Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Жинхэнэ Idol VS Дуураймал Idol-ууд
 • Жинхэнэ Idol VS Дуураймал Idol-ууд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  1.43 AM (2013-04-21)


  Алдартай Idol-уудыг од болохыг хүссэн хэн ч байсан хуулбарладаг болж. Ингээд та бүхэндээ Idol-уудыг дуурайгч гадаадын оддыг танилцуулж байна... Сайтад өдөрт маш олон мэдээнүүд орж байгаа тул та уншиж амжаагүй мэдээнүүдээ дараагын хуудаснаас үзэж байна уу?  SNSD


  Тайван Super 7 хамтлаг SNSD-г дуурайгчид  Хятдаын Idol Girls хамтлаг SNSD-г дуурайгчид

  Тайланд Mafia хамтлаг 2NE1 Дуурайгчид  Хятадын Ok Bang бигбанг дуурайгчид


  Super Junior


  Хятадын Super Boy хамтлаг Suju-г дуурайгчид


  B2ST

   

  Ветнамм HKT ft HKT M


  Wonder Girls


  Хуулбар Wonder Girls  SHINee


  Shinee-г дуурайгчид: Ring Ding Dong  Хятад FIGHTERS
  Hyuna


  Хятад Hyuna гэнэ дээ.

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-21) Ïðîñìîòðîâ: 1115 | Ðåéòèíã: 3.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû